Școala Dimacheni

0231 619 506

Telefon

Str. Preot Gheorghe Ciomartan, Nr. 38

Adresă

scoaladimacheni@yahoo.com

Email

Școala Gimnazială Nr. 1 Dimăcheni

Baza materială a școlii

 

Construcția școlii constă din 2 corpuri de clădire pe un singur nivel, aflate în stare bună. In ultimii ani au fost întreprinse lucrări de reabilitare prin schimbarea tâmplăriei vechi cu tâmplărie termopan, a fost schimbat acoperișul clădirii și refăcut interiorul. Școala nu este racordată la o rețea de alimentare cu apă și nici la canalizare. Grupul sanitar se află în curte. Încălzirea spatiului se face cu sobe. Cele două corpuri de clădire au o suprafață de aproximativ 1 000 m2 .

Școala dispune de: 12 săli de clasă în care învață 3 grupe de grădiniță, 5 clase primare și 4 clase gimnaziale.

Învățământ preșcolar: trei grupe de grădiniță

Învățământ primar: câte un rând de clase de la clasa pregătitoare la clasa a IV-a

Învățământ gimnazial: câte un rând de clase de la clasa a V-a până la clasa a VIII-a

Școala dispune de următoarele săli cu destinație specială:

  • un cabinet de informatică cu calculatoare legate în rețea și conectate la internet funcțional și ca sală de clasă; un birou al directorului și contabilului cu calculator conectat la internet, imprimantă și xerox; o bibliotecă cu calculator conectat la internet și imprimantă;  un spațiu pentru programul „Lapte și corn”;  I grup sanitar exterior;
  • I cancelarie dotată cu calculator conectat la internet, imprimantă și xerox;

Elevii învață în condiții bune. Grupul sanitar a fost igienizat și au fost efectuate anual deratizări, dezinfecții, dezinsecții. Securitatea beneficiarilor primari ai educației, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic este asigurată prin funcționarea unui sistem de supraveghere video format din 5 camere video de interior și trei de exterior. De asemenea, la începutul anul școlar 2017 – 2018 a fost montat un sistem de acces cu cartelă magnetică la toate punctele de acces în spațiile școlare. Școala deține un microbuz școlar (cu licență de transport obținută în 2014, valabilă până în 2024) în proprietate, utilizat pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ zilnic dar și în activitățile extrașcolare(excursii, parteneriate, vizite de lucru).

Școala  deține Autorizație sanitară de funcționare .

Număr elevi pe clase:

Nr. crt.

Grupa/clasa

Nr. elevi

Din care.

Nr. elevi /

ciclu școlar

F

B

 

Grupa mică

14

5

9

 48

1

Grupa mijlocie

18

6

12

2

Grupa mare

16

11

5

3

Clasa pregătitoare

12

3

9

79

4

Clasa I-a

16

9

7

5

Clasa a II-a

19

12

7

6

Clasa a III-a

18

6

12

7

Clasa a IV-a

14

7

7

8

Clasa a V-a

19

11

8

69

9

Clasa a VI-a

15

4

11

10

Clasa a VII-a

19

10

9

11

Clasa a VIII-a

16

10

6

   

196

97

99

197

        

Număr Cadre Didactice Grădiniță = 3

Număr Cadre Didactice Învățământ Primar: 5

Număr  Profesori :11

Personal Nedidactic: 2 norme- îngrijitori

                                  0,5 normă- muncitor calificat

                                  1 normă- șofer

Personal didactic auxiliar-o,5 normă- secretar

                                  0,5 normă- contabil

                                  0,25 normă- bibliotecar

Număr Clase: 3 grupe, 9 clase

Număr Laboratoare: 1 – laborator informatică

Volume  bibliotecă: 3800

Sari la conținut